LEKI BIOLOGICZNE


Leki biologiczne stanowią jedno z najnowocześniejszych osiągnięć współczesnej medycyny.
To złożone struktury białkowe produkowane z wykorzystaniem metod inżynierii genetycznej. Do biologicznych produktów leczniczych zaliczamy związki powstające w drodze biosyntezy z organizmami żywymi, takimi jak bakterie, drożdże, komórki roślin wyższych oraz komórki ssaków.

Europejska Agencja Leków (EMA) definiuje leki biologiczne jako produkty lecznicze zawierające jedną lub więcej substancji czynnych wytwarzanych przez organizm żywy lub pochodzących z organizmu żywego - w przeciwieństwie do tradycyjnych leków chemicznych otrzymywanych na drodze syntezy chemicznej. Substancją czynną leku biologicznego jest najczęściej białko o mniej lub bardziej złożonej budowie[1].

Leki biologiczne działają dokładnie tam, gdzie organizm ich potrzebuje. Mogą modyfikować przebieg choroby, łagodzić objawy choroby i powodować jej wyciszenie, czyli remisję. Produkty biologiczne najczęściej podawane są pacjentowi w formie wstrzyknięcia (podanie podskórne) lub dożylnego wlewu kroplowego. 

Technologia produkcji leków biologicznych jest znana od kilkudziesięciu lat i znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach medycyny, m.in. w walce z chorobami nowotworowymi, chorobami reumatycznymi, chorobami zapalnymi jelit, w łuszczycy, w leczeniu niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek, a także w leczeniu zaburzeń wzrastania.

ŹRÓDŁA:


[1]https://www.infarma.pl/assets/files/innowacje/Leki_biologiczne_w_polskim_systemie_zdrowia_Raport_demosEUROPA.pdf

Podane informacje mają charakter edukacyjny i nie zastąpią konsultacji medycznej u lekarza specjalisty.