PUBLIKACJE NAUKOWE

 1. Oliwia Bachanek, Jakub Mitura, Jakub Pawlikowski, "Dostępność i ograniczenia w stosowaniu leczenia biologicznego w Polsce" - Pobierz
 2. Paweł Grieb, "Kompendium na temat leków biopodobnych" - Pobierz
 3. Désirée van der Heijde, Daniel Aletaha, Loreto Carmona, Christopher J Edwards, Tore K Kvien, Marios Kouloumas, Pedro Machado,Sue Oliver, Maarten de Wit, Maxime Dougados, "2014 Update of the EULAR standardised operating procedures for EULAR-endorsed recommendations" - Pobierz
 4. Karina Jahnz-Różyk, "Dostępność leków biologicznych w Polsce i na świecie" - Pobierz
 5. Danuta Owczarek, Dorota Cibor, Małgorzata Szczepanek, Tomasz Mach, "Leczenie biologiczne nieswoistych zapaleń jelit" - Pobierz
 6. Tomasz Rawa, "Leczenie biologiczne choroby Leśniowskiego-Crohna w Polsce
  — zasady terapeutycznego programu zdrowotnego finansowanego przez
  Narodowy Fundusz Zdrowia a wytyczne towarzystw naukowych" - Pobierz
 7. Grażyna Rydzewska, Michal Lipinski, "Biosimilars in Gastroenterology- An Important Moment in the Treatment of Inflammatory Bowel Diseases" - Pobierz
 8. Jacek Sieradzki, "Komentarz do badań nad preparatem
  insuliny rekombinowanej Gensulin" - Pobierz
 9. Ewelina Swora, Paweł Samborski, Monika Raniszewska, Emilia Marcinkowska, Marian Grzymisławski, "Leczenie biologiczne nieswoistych zapaleń jelit" - Pobierz

PUBLIKACJE MEDIALNE

 1. Biotechnologia.pl, "Leki biologiczne, leki biopodobne – regulacje prawne, szanse i ograniczenia" - Pobierz
 2. eReumatologiaNews, dr Jarosław Woroń, "Leki biopodobne - szansa czy zagrożenie?" - Pobierz
 3. Medexpress.pl, Ewa Biernacka, "Celny strzał w achillesową piętę chorób" - Pobierz
 4. Medexpress.pl, Iwona Schymalla, "Jaka jest różnica między lekami biologicznymi a biopodobnymi?" - Pobierz
 5. Medexpress.pl, Alicja Dusza, "Leki biologiczne biopodobne: nie ma
  różnic w leczeniu, bezpieczeństwie i skuteczności" - Pobierz
 6. Medexpress.pl, Iwona Schymalla, "Leki biologiczne biopodobne to szansa
  dla pacjentów?" - Pobierz
 7. Medexpress.pl, "Leki biopodobne mogą poprawić sytuację pacjentów" - Pobierz
 8. Medexpress.pl, Iwona Schymalla, "Nowoczesna medycyna: leki
  biologiczne, terapie celowane" - Pobierz
 9. Medexpress.pl, "Polscy pacjenci mają utrudniony dostęp do terapii biologicznych. Co trzeba zmienić?" - Pobierz
 10. Medexpress.pl, Tomasz Kobosz, "Porozmawiajmy o lekach biologicznych" - Pobierz
 11. Medexpress.pl, Iwona Schymalla, "Prof. Hrycaj: Zamiana leku oryginalnego na biopodobny nie stanowi ryzyka dla pacjenta" - Pobierz
 12. Menedżer zdrowia, "Zamiana leku biologicznego na biopodobny w aptece
  w świetle obowiązujących przepisów – obowiązki lekarza
  i farmaceuty" - Pobierz
 13.  Rynek Zdrowia, "Badanie: porównanie cen leków biologicznych w krajach europejskich " - Pobierz
 14. Rynek Zdrowia, "Biosymilary w reumatologii - obawy i nadzieje" - Pobierz
 15. Rynek Zdrowia, "Dostępność do leczenia biologicznego w reumatologii - jaka jest aktualnie?" - Pobierz
 16. Rynek Zdrowia, "Dostępność leczenia biologicznego w Europie. Gdzie jesteśmy?" - Pobierz
 17. Rynek Zdrowia, "Eksperci: leki biologiczne zdominowały nowoczesne lecznictwo" - Pobierz
 18. Rynek Zdrowia, "Eksperci: leki biozastępcze zwiększają dostęp do nowoczesnego leczenia" - Pobierz
 19. Rynek Zdrowia, "Eksperci: tańsze leki biopodobne szansą dla polskich pacjentów" - Pobierz
 20. Rynek Zdrowia, "Granica między lekami chemicznymi i biologicznymi jest coraz bardziej płynna" - Pobierz
 21. Rynek Zdrowia, "Leczenie biologiczne - nowa epoka w farmacji" - Pobierz
 22. Rynek Zdrowia, "Leczenie biologiczne w RZS: można zwiększyć dostępność tych terapii" - Pobierz
 23. Rynek Zdrowia, "Leki biologiczne w chorobach zapalnych jelit - na ile dostępne?" - Pobierz
 24. Rynek Zdrowia, "Leki biopodobne zmniejszą koszty terapii" - Pobierz
 25. Rynek Zdrowia, "Leki biopodobne: będzie ich coraz więcej" - Pobierz
 26. Rynek Zdrowia, "Leki biopodobne: więcej, taniej, tak samo skutecznie" - Pobierz
 27. Rynek Zdrowia, "Nadchodzą biosymilary. Czy poprawią dostępność do terapii biologicznych w reumatologii?" - Pobierz
 28. Rynek Zdrowia, "Nadchodzi czas tańszych leków biologicznych" - Pobierz
 29. Rynek Zdrowia, "Remisja w RZS: czy i kiedy można odstawić leczenie biologiczne?" - Pobierz
 30. Rzeczpospollita - "Potrzebna terapia lekami biologicznymi" - Pobierz
 31. Termedia, Jarosław Woroń, "Leki biologiczne i biopodobne w reumatologii
  - aspekty farmakologiczne i kliniczne" - Pobierz
 32. Medycyna Praktyczna, Jarosław Woroń, "Leki biologiczne i biopodobne - istotne aspekty skuteczności i bezpieczeństwa" - Pobierz
 33. Medycyna Praktyczna, "Leki biologiczne zdominowały nowoczesne lecznictwo" - Pobierz
 34. Termedia, "10 lat leczenia biologicznego w Polsce - postęp mimo barier" - Pobierz
 35. Termedia, "Immunogenność leków biologicznych" - Pobierz
 36. Termedia, "Jak porównać leki biologiczne stosowane w reumatologii" - Pobierz
 37. Termedia, "Leki biologiczne - rewolucja, ale też tylko jeden ze sposobów leczenia łuszczycy" - Pobierz
 38. Termedia, "Przyszłość leków bionastępczych w Polsce" - Pobierz
 39. Wprost - "Leki nie do zastąpienia" - Pobierz

WYTYCZNE MIĘDZYNARODOWE

 1. European Medicines Agency Evaluation of Medicines for Human Use, "Committee for medical products for human use (CHMP)" - Pobierz
 2. "DYREKTYWA 2001/83/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
  z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz.U. L 311 z 28.11.2001, str. 67)" - Pobierz
 3. European Medicines Agency, "European Medicines Agency procedural advice for users of the centralised procedure for similar biological medicinal products applications" - Pobierz
 4. European Medicines Agency, "Guideline on similar biological medicinal products containing biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues" - Pobierz
 5. "ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 726/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. L 136 z 30.4.2004, s. 1)" - Pobierz
 6. "Wytyczne międzynarodowe" - Pobierz

WYTYCZNE MIĘDZYNARODOWE - ODNOŚNIKI ZEWNĘTRZNE

 1. http://ec.europa.eu/health//sites/health/files/files/eudralex/vol-1/dir_2001_83_cons2009/2001_83_cons2009_pl.pdf
 2. http://ec.europa.eu/health//sites/health/files/files/eudralex/vol-1/reg_2004_726/reg_2004_726_pl.pdf
 3. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Regulatory_and_procedural_guideline/2012/04/WC500125166.pdf
 4. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Regulatory_and_procedural_guideline/2012/04/WC500125166.pdf
 5. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09/WC500003953.pdf
 6. http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/22924
 7. https://www.dzp.pl/files/Publikacje/Raport_Leki_Biologiczne.pdf

 

Podane informacje mają charakter edukacyjny i nie zastąpią konsultacji medycznej u lekarza specjalisty.