CEL I ZAŁOŻENIA KAMPANII

Terapie biologiczne stanowią przełom w leczeniu schorzeń będących największymi wyzwaniami współczesnej medycyny. Ich odkrycie przyniosło przełom w terapii wielu schorzeń, zwłaszcza tych opornych na dotychczas stosowane leczenie1. Dotyczy to w głównej mierze chorób z autoagresji (m.in. reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczycowe zapalenie stawów, choroba Leśniowskiego-Crohna) i chorób nowotworowych2

Od ponad dekady na rynku dostępne są także leki biopodobne3. Są to odpowiedniki leków biologicznych oryginalnych, wykazujące porównywalną skuteczność i profil bezpieczeństwa. W najbliższych latach, z uwagi na wygasanie ochrony patentowej wielu oryginalnych leków biologicznych, kolejne leki biopodobne będą wchodzić na rynek i stawać do walki o refundację ze środków publicznych razem z preparatami oryginalnymi.

Mimo rewolucji, jaką wywołały biologiczne terapie w medycynie, wiedza na temat możliwych opcji leczenia biologicznego w Polsce jest rozproszona, fragmentaryczna i niepełna. Pacjenci napotykają bariery w dostępie do leczenia z uwagi na wysoki koszt terapii biologicznych i coraz częściej wskazują potrzebę edukacji w tym zakresie. Niektórzy mają także pewne obawy związane ze stosowaniem leków biopodobnych. Sytuacji nie poprawia deficyt zaufania na linii pacjent-lekarz.

Logiczne?

W odpowiedzi na to wyzwanie postanowiliśmy zainicjować Kampanię edukacyjną Bio-Logiczni, dzięki której chcemy poprawić stan świadomości społeczeństwa (ze szczególnym naciskiem na pacjentów) na temat leków biologicznych, w tym biopodobnych. Wierzymy bowiem, że terapie biopodobne stanowią racjonalny, logiczny wybór wobec stale rosnących potrzeb pacjentów w zakresie dostępu do leczenia, przy uwzględnieniu ograniczonych możliwości budżetowych systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Celem Kampanii Bio-Logiczni jest edukacja w zakresie leków biologicznych, w tym biopodobnych poprzez inicjowanie debaty publicznej wokół korzyści płynących z ich stosowania, edukację pacjentów i lekarzy oraz dostarczanie rzetelnych, pełnych informacji na temat leków biologicznych – zarówno oryginalnych, jak i biopodobnych.

 

 

  1. Upchurch KS, Kay J. Evolution of treatment for rheumatoid arthritis. Rheumatology, Volume 51, Issue suppl_6, December 2012, Pages vi28–vi36
  2. What I need to know about biosimilar medicines? Information for patients. EC 2016
  3. Schiestl M et al. Ten years of biosimilars in Europe: development and evolution of the regulatory pathway. Drug Des Devel Ther. 2017; 11: 1509–1515

 

 

INICJATORZY I PARTNERZY