JAK SIĘ LECZYĆ?

Terapie biologiczne niosą prawdziwy przełom w terapii wielu chorób, opornych na dotychczas stosowane leczenie. Dotyczy to zwłaszcza chorób autoagresywnych (m.in. reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczycowe zapalenie stawów, choroba Leśniowskiego-Crohna) i chorób nowotworowych, stanowiących istotne wyzwania dla polityki zdrowotnej państwa.

W większości zastosowań (np. poza diabetologią) z uwagi na znaczące koszty dla systemu, terapie biologiczne są dostępne w Polsce w ramach tzw. programów lekowych. Leczenie w ramach programów lekowych odbywa się z zastosowaniem tych kosztownych substancji czynnych, które nie są finansowane w ramach innych świadczeń gwarantowanych. Leczenie jest prowadzone w wybranych jednostkach chorobowych i obejmuje ściśle zdefiniowaną grupę pacjentów[1].

Treść każdego programu lekowego jest publikowana jako załącznik do obwieszczenia refundacyjnego Ministra Zdrowia i obejmuje kryteria włączenia i wyłączenia pacjenta z leczenia, schemat dawkowania leków, sposób podawania leków i wykaz badań diagnostycznych wykonywanych przy kwalifikacji pacjenta do programu oraz koniecznych do monitorowania leczenia. Aktualną treść wszystkich programów lekowych można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

 

 

Podane informacje mają charakter edukacyjny i nie zastąpią konsultacji medycznej u lekarza specjalisty.