GDZIE SIĘ LECZYĆ?

Pacjenci objęci terapią biologiczną w ramach programów lekowych są leczeni bezpłatnie. Decyzję o kwalifikacji pacjenta podejmuje lekarz placówki posiadającej kontrakt w tym zakresie – w oparciu o szczegółowe kryteria włączenia do programu. Informacje o placówkach realizujących program w poszczególnych województwach znajdują się m.in. na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jeśli dany lek biologiczny jest dostępny w otwartej refundacji aptecznej, pacjent może go nabyć w aptekach realizujących umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w całym kraju. Wysokość dopłat pacjenta jest określana w obwieszczeniu refundacyjnym Ministra Zdrowia.

Po informację na temat najnowszych osiągnięć medycyny, w tym terapii biologicznych, stosowanych w danym wskazaniu, warto udać się do lekarza specjalisty w danej dziedzinie. Pomocne mogą okazać się także biura organizacji pacjenckich działających w danym obszarze terapeutycznym.

 

Podane informacje mają charakter edukacyjny i nie zastąpią konsultacji medycznej u lekarza specjalisty.