Do pobrania

 

  1. PULS Medycyny,  "Leki biologiczne biopodobne w praktyce klinicznej, Raport 2017" -  Pobierz 
  2. INAR Instytut Arcana, "Objęcie refundacją nowych produktów biopodobnych stosowanych w reumatologii - analiza wpływu na system ochrony zdrowia w Polsce Kraków" - Pobierz
  3. QuintilesIMS Institute, "Potencjał leków biopodobnych dla systemów ochrony zdrowia" - Pobierz