Pacjenci chorujący na RZS nie otrzymują informacji o możliwości terapii lekami biologicznymi

Jak wynika z badania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem”, aż 49% pacjentów chorujących na Reumatoidalne Zapalenie Stawów nigdy nie zostało poinformowanych przez swojego lekarza o nowoczesnych metodach leczenia ich choroby, w tym o terapiach biologicznych i kryteriach kwalifikacji do programu lekowego.

Wyniki badania pokazują także, że w Polsce lekami biologicznymi leczonych jest jedynie 1–2% chorych pacjentów, a samo leczenie wdrażane jest bardzo późno. Ponad 53% ankietowanych pacjentów, przed wdrożeniem terapii biologicznej, leczonych było nieskutecznie trzema i więcej lekami modyfikującymi przebieg choroby.

https://www.mp.pl/reumatologia/aktualnosci/196296,pacjenci-nie-otrzymuja-wyczerpujacych-informacji-na-temat-rzs-i-schematu-leczenia